අපව අමතන්න » (+94 ) 11 2177002

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියෙන් යටත්ව ආබාධිත හා අවතැන් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට සවියක් වීම සඳහා ආරම්භ කර ඇති යුනෙස්කෝ ශිෂ්‍යත්ව

අධ්‍යාපනය

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මුලීක මිනිස් අයිතිවාසකමක් ලෙසද දක්වා ඇත.

සංස්කෘතිය හා ඉතිහාසය

මහනුවර දළදා පෙරහැර ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතය දැක්වෙන කැඩපතක් වැනිය.

උරුමයන්

පොළොන්නරුව රාජධානය ශ්‍රී ලංකාවෙි දෙවන රාජධානයවේ.

Prev Next

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය යනු මුලික අයිතිවාසිකමක් පමණක් නොවේ. එය මනසද උසස් කරයි. එයින් රටක් තිරසර සංවර්ධනය හා සාමය වැඩි දියුණුකර ගැනිමට යොදන හොඳ මෙවලමකි අධ්‍යාපනය.

සංස්කෘතිය හා උරුමයන්

යුනෙස්කොව සෑම කෙනෙකුටම භුක්ති විදිය හැකි වන පරදි ද්‍රව්‍යමය නොවන සංස්කෘතික උරුමයන් රැක ගැනිමට ද උත්සහ දරයි.  ඒවා නම් සිරිත්, නැටුම්, කලා ශිල් ක්‍රම අතර ප්‍රධාන වේ. 

සමාජ හා ස්වභාවික විද්‍යා

යුනෙස්කො ව විද්‍යාත්මක සහයෝගීතාව මත සෑම කෙනෙකුටම සාධාරණ හා තිරසර සංවර්ධනය ලබා දීමට අනුබල දේ. අප පෘථිවිය අපෙන් පසුව ජීවත්වන පරම්පරව සදහා හොඳ තත්වයක් උරුම කර දීමට කටයුතු කරයි.

සන්නිවේදන සහ තොරතුරු.

සියලුම මාදිලියේ මාධ්‍යන් කෙරෙහි යුනේස්කොව උන්දුවක් දක්වයි. සංවිධානය දැනුම බෙදා හැරිමට , සංවාද වැඩි දියුණුකිරිමට හා හුවමාරුවට හා දුර බැහැර සමාජතලවල හුදකලාව නැකිරිම ප්‍රධාන වේ.

ප්‍රවෘත්ති හා ක්‍රියාකාරකම්

යුනෙස්කෝ ගෝලීය සිද්ධින්

සමාජ ජාල සබඳතා

යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම

අපව අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාව
5වන මහල
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව.
ටෙලි. (+94) 11 2177002/ 2177006
පැක්ස් . (+94) 11 2177007
ඊමේල්. slncu@slt.lk
වෙබි අඩවිය. www.slncu.lk

අප ගැන

ශ්‍රී ලංකාව තුළ යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ න්‍යායපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාව ක්‍රියා කරයි. 1949 නොවැම්බර් 14 වැනි දින ස්ථාපනය කරන ලද මෙම සභාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින අතර, විෂය භාර ගරු අමාත්‍යවරයා නිල බලයෙන් එහි සභාපති වරයා වෙයි.   මෙම කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී අංශ නම් අධ්‍යාපනය, විද්‍යාවන්, සංස්කෘතිය සහ සන්නිවේදනය වේ.